Recent blog posts:

~* cry for him sweet rivers *~


‏Photo: אם את רוצה לשנות את העולם אהבי גבר, אהבי אותו באמת. בחרי את האחד שנשמתו קוראת לנשמתך. שרואה אותך בבהירות, שהוא אמיץ מספיק כדי לפחד. קבלי את ידו והדריכי אותו ברכות אל דם ליבך, להיכן שהוא יכול לחוש את חומך עליו ולנוח שם. הבעירי את משאו הכבד באש שלך. הביטי בעיניו עמוק פנימה וראי מה  שוכן שם רדום, או ער, מבויש או מצפה. הביטי בעיניו וראי בהן את אביו וסבו וכל המלחמות והטרוף באיזו ארץ רחוקה, באיזה זמן אחר. ראי את מכאוביהם ואת מאבקיהם ועינוייהם ואשמתם, ללא שיפוט והניחי להם. חושי את משא אבות אבותיו ודעי שהוא מבקש מקלט בך. תני לו להימס במבטך היציב ודעי שאינך צריכה לשקף את הזעם מכיוון שלך יש רחם, שער מתוק ועמוק כדי לרחוץ ולהביא מזור לפצעים ישנים.<br />אם את רוצה לשנות את העולם אהבי גבר, באמת תאהבי אותו. שבי מולו, במלוא תפארת נשיותך בנשימת פגיעותך בתמימות הילדה שבך במעמקי מותך (המוות שלך) מפריחה הזמנה נכנעת ברכות מאפשרת לעוצמתו הגברית לפסוע אלייך... ולשחות ברחם האדמה בידיעה דוממת ביחד וכשהוא נסוג.... ואכן הוא יסוג... בורח באימה אל מערתו... אספי את סבותיך סביבך... התעטפי בחכמתן. שמעי את לחשותיהן המהסות שששששש, הרגעי את לב הילדה המפוחדת שלך. מעודדת את עצמך לשקוט... וחכי בסבלנות לשובו. שבי ליד דלתו ושירי שיר של הזכרות, כדי שיונח לו שוב<br />אם את רוצה לשנות את העולם, תאהבי גבר<br />באמת תאהבי אותו<br />אל תגרי את הילד הקטן שלו בפיתוייים משחקים התחכמויות והתגרויות.... רק כדי לפתות אותו לתוך רשת של הרס למקום של כאוס ושנאה יותר נורא מכל מלחמה שלחמו בה אחיו.<br />זוהי לא נשיות זוהי נקמה זהו רעל של השורות המעוותות של התעללות הדורות של אונס עולמנו. זה לא מביא עוצמה לאשה אלא משפיל אותה כשהיא מורידה לו את הביצים. וזה הורג את כולנו</p><p>ובין אמו החזיקה אותו או לא יכלה להראות  לו אמהות אמיתית. עכשיו שאי אותו והדריכי אות בחסדייך ועומקייך. הבוערים כגחלים לוחשות בבטן האדמה. אל תענישי אותו על פצעיו שאינם עומדים בציפיותייך וצרכייך. בכי עליו נהרות מתוקים. דממי את דרכו הביתה.<br />אם את רוצה לשנות את העולם תאהבי גבר. באמת תאהבי אותו<br />תאהבי אותו מספיק כדי להיות ערומה וחופשיה תאהבי אותי מספיק כדי לפתוח את גופך ונשמתך למעגל הלידה והמוות. והודי לו על ההזדמנות כשאת רוקדת דרך הרוחות הסוערות והיערות הדוממים.<br />היי אמיצה מספיק כדי להיות שבירה ותני לו ללגום מתוך עלי הכותרת הרכים של ישותך. תני לו לדעת שהוא יכול להחזיק בך לקום ולהגן עלייך</p><p>הניחי לעצמך לפול אחורה אל זרועותיו וסמכי עליו שהוא יתפוס אותך<br />גם אם הפילו אותך אלף פעמים<br /> למדי אותו להכנע בכך שתכנעי בעצמך והתמוססי אל תוך  לב העולם</p><p>אם את רוצה לשנות את העולם תאהבי גבר, באמת תאהבי אותו.<br />עודדי אותו הזיני אותו הרשי לו שמעי אותו החזיקי אותו רפאי אותו. ואת בתמורה  תהיי מוזנת נתמכת מוגנת בזרועות חזקות מחשבות בהירות וחיצים מכוונים כי הוא יכול אם תתני לו להיות כל מה שאת חולמת<br />אם את רוצה לאהוב גבר, תאהבי את עצמך, תאהבי את אביך תאהבי את אחיך את בנך את בן זוגך לשעבר  מהילד הראשון לו נשקת ועד לאחרון שבכית עליו. הודי על המתנות<br />של כל גילגולייך עד למפגש עם זה העומד מולך עכשיו ומצאי בו את הזרע של כל מה שחדש וזורח זרע שתוכלו להזין כדי לכוון את צמיחה של עולם חדש יחד.<br />אנונימי<br />תרגמה זהר נוי-מאיר‏

If you want to change the world love a man; really love him Choose the one whose soul calls to yours clearly who sees you; who is brave enough to be afraid Accept his hand and guide him gently to your hearts blood Where he can feel your warmth upon him and rest there And burn his heavy load in your fires Look into his eyes look deep within and see what lies dormant or awake or shy or expectant there Look into his eyes and see there his fathers and grandfathers and all the wars and madness their spirits fought in some distant land, some distant time

Look upon their pains and struggles and torments and guilt; without judgment And let it all go Feel into his ancestral burden And know that what he seeks is safe refuge in you Let him melt in your steady gaze And know that you need not mirror that rage Because you have a womb, a sweet, deep gateway to wash and renew old wounds

If you want to change the world love a man, really love him Sit before him, in the full majesty of your woman in the breath of your vulnerability In the play of your child innocence in the depths of your death Flowering invitation, softly yielding, allowing his power as a man To step forward towards you…and swim in the Earth’s womb, in silent knowing, together And when he retreats…because he will…flees in fear to his cave… Gather your grandmothers around you…envelope in their wisdoms Hear their gentle shusshhhed whispers, calm your frightened girls’ heart Urging you to be still…and wait patiently for his return Sit and sing by his door, a song of remembrance, that he may be soothed, once more

If you want to change the world, love a man, really love him Do not coax out his little boy With guiles and wiles and seduction and trickery Only to lure him…to a web of destruction To a place of chaos and hatred More terrible than any war fought by his brothers This is not feminine this is revenge This is the poison of the twisted lines Of the abuse of the ages, the rape of our world And this gives no power to woman it reduces her as she cuts off his balls And it kills us all And whether his mother held him or could not Show him the true mother now Hold him and guide him in your grace and your depth Smoldering in the center of the Earth’s core Do not punish him for his wounds that you think don’t meet your needs or criteria Cry for him sweet rivers Bleed it all back home

If you want to change the world love a man, really love him Love him enough to be naked and free Love him enough to open your body and soul to the cycle of birth and of death And thank him for the opportunity As you dance together through the raging winds and silent woods Be brave enough to be fragile and let him drink in the soft, heady petals of your being Let him know he can hold you stand up and protect you Fall back into his arms and trust him to catch you Even if you’ve been dropped a thousand times before Teach him how to surrender by surrendering yourself And merge into the sweet nothing, of this worlds’ heart

If you want to change the world, love a man, really love him Encourage him, feed him, allow him, hear him, hold him, heal him And you, in turn, will be nourished and supported and protected By strong arms and clear thoughts and focused arrows Because he can, if you let him, be all that you dream

If you want to love a man, love yourself, love your father Love your brother, your son, your ex-partner; from the first boy you kissed, To the last one you wept over Give thanks for the gifts; of your unraveling to this meeting Of the one who stands before you now And find in him the seed to all that’s new and solar A seed that you can feed to help direct the planting To grow a new world, together

~Thank you Grâce Dembovsky, for making my soul smile today.

Thank you also for the tears that come along, with crying sweet rivers.~

~*♥*~


Leave a comment


Please note, comments must be approved before they are published